ประวัติความเป็นมา
2
MAR
เมื่อเดินทางไปภาคอีสานส่วนมากจะนิยมเลือกซื้อหมอนขิดเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติ เพื่อน หรือเก็บไว้ใช้เอง หมอนขิดคือการทอผ้าซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่สำคัญของชาวอีสานที่มีความผูกพันกับคติความเชื่อของชาวอีสานมาช้านาน ดังจะเห็นได้จาก “ผ้าขิด” ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำหมอนขิด เป็นผ้าที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป
ผ้าขิดเป็นผ้าที่ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญ รวมถึงความสามารถในการทอสูงกว่าผ้าชนิดอื่น ๆ ชาวอีสานถือว่าผ้าขิดเป็นของสูง จึงมักจะทอใช้ในโอกาสที่เป็นมงคลหรืองานพิธี หมอนขิด เป็นภูมิปัญญาของอีสานที่สะสม ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตเป็นการรักษาวัฒนธรรมทางหัตถกรรมของภาคอีสานไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
เมื่อได้นำมา ประยุกต์เข้ากับศิลปะปัจจุบันตลอดจนประโยชน์ใช้สอยได้อย่างกลมกลืนตามสมัยนิยม ชาวอีสานในอดีตประกอบอาชีพหลัก ทางการเกษตร มีการปลูกข้าวเพื่อยังชีพ เลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร ถ้าว่างจากการทำไร่ ทำนา ผู้ชายจะสานตะกร้า บุ้งกี๋ กระบุง ฯลฯ ไว้ใช้ในครัวเรือน หรือเอาไว้ใช้ในฤดูกาลทำนาในปีต่อไป
ส่วนมากผู้หญิงก็จะเย็บปักถักร้อย มีการปลูกฝ้ายเก็บดอกฝ้ายมาปั่นทำผ้าห่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ นำมาทอเป็นผืนผ้าไหมเพื่อได้นุ่งห่ม มีทั้งทอผ้าพื้นสำหรับตัดเสื้อผ้า หรือทำที่นอน ทอผ้าขาวม้า ทอผ้าลายมัดหมี่ และทอผ้าลายขิด สำหรับผ้าลายขิดจะใช้ทำหมอน ซึ่งการทำหมอนขิด เกิดขึ้นมาพร้อมกับวิถีชีวิตของชาวนาชนบท เพลงชาติไทย
หมอนอิง
หมอนอิงรูปสามเหลี่ยม พิงสบาย

250
130 ฿
หมอนรูปดาว
หมอนรูแดาวหกเหลี่ยม...

180
100 ฿
หมอนรองคอ
หมอนรองคอหนุมเบาสบายหลับได้ทุกที่

130
70 ฿
หมอนขิด
ทำจากวัสดุธรรมชาติ หลับสบายนุ่ม ไม่บวดคอ

100
70 ฿
จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสาร สนภ.2 นทพ. โทร 042-295-810
Copyright © 2018 Powered by wewyn. All rights reserved.